امروز : 28 خرداد 1400
 
   ماه آبان

درس چهارم (بازرگان و پسران)تدریس شد. روان خوانی خطابی و مستقل خوانی در کلاس انجام گرفت.فایل صوتی خوانش متن در کلاس اجرا گردید.

زمان فعل و شناخت زمان فعل مرور شد.کتاب فارسی نوشتاری درکلاس حل شد.

 به دخترانم انشا نویسی آموزش داده شد..

املا در کلاس به دخترانم گفته شد.

دخترانم به طور مرتب در کلاس تمرین املا را انجام می دهند.

درس پنجم با عنوان چنار و کدوبن تدریس شد.درباره موضوع درس باهم صحبت کردیم .ابیات درس بررسی شد.پرسش و پاسخ در کلاس انجام گرفت.

طرح معرفی کتاب توسط دانش آموزان در کلاس اجرا شد.

کتاب نگارش در کلاس حل شد و بررسی گردید.

کتاب توسعه سواد خواندن در کلاس خوانده می شود.

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/09/06
   ماه آذر

درس ششم(سرود ملی)تدریس شد. روان خوانی خطابی و مستقل خوانی در کلاس انجام گرفت.فایل صوتی خوانش متن اجرا گردیدودرباره موضوع درس صحبت کردیم و به سوالات درس پاسخ دادیم.

کتاب فارسی نوشتاری درکلاس حل شد.

کتاب توسعه سواد خواندن در کلاس خوانده شد و آزمون توسعه سواد خواندن برگزار گردید.

طرح معرفی کتاب در کلاس برگزار می گردد.

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/09/06
   ماه مهر

 با سلام و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید

شعر ستایش با عنوان « ای همه هستی ز تو پیدا شده» مستقل خوانی و هم خوانی گردید.ابیات مورد بررسی قرار گرفت و معنی شعر شرح داده شد و نظامی معرفی گردید.

درس اول با عنوان تماشاخانه تدریس شد.روان خوانی خطابی و مستقل خوانی انجام شد.دخترانم به فایل صوتی درس گوش دادند.درباره عنوان و موضوع درس صحبت شد.

آرایه های تضاد /تناسب و تشخیص تدریس شد.دخترانم با رابطه ی کلمات آشنا شدند.

تمرین املا از روی درس اول در کلاس انجام شد.

كتاب فارسي نوشتاري در كلاس حل شد و بعد از تصحيح امضا شد.

پرسش و پاسخ در کلاس انجام شد.

درس دوم با عنوان فضل خدا تدریس شد و درباره ی درس صحبت کردیم.نکته های مهم درس گفته شد.تک تک ابیات درس بررسی شد.

روان خوانی خطابی و هم خوانی  ومستقل خوانی از روی درس انجام شد و فایل صوتی درس در کلاس پخش شد.بررسی بیت ها در کلاس انجام گرفت. به سوالات درس پاسخ دادیم.

واژه آموزی تدریس شد 

پرسش و پاسخ در کلاس انجام گردید.

بخوان و بیندیش و حکایت درخت گردکان تدریس شد.

کتاب فارسی نوشتاری در کلاس حل شد و تصحیح گردید.

املای پای تخته ای در کلاس کار شد.

درس سوم با عنوان داستان یک بیمارستان تدریس شد.درباره ی موضوع درس صحبت کردیم.فایل صوتی خوانش متن اجرا گردید.روان خواني خطابي و مستقل خواني در كلاس انجام شد.

به سوالات درس پاسخ داديم.پرسش و پاسخ انجام شد.

املا از درس دوم و سوم گفته شد.

فارسي نوشتاري در كلاس حل شد و تصحيح گرديد.

شعر خرد رهنماي و خرد دلگشاي تدريس شد.ابيات شعر مورد بررسي قرار گرفت.

آزمون فارسی نوشتاری در کلاس برگزار گردید.

آزمون املا در کلاس برگزار گردید.

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/07/29