امروز : 04 مرداد 1400
 
   ماه آبان

درس چهارم (ارزش علم)تدریس شد. روان خوانی خطابی و مستقل خوانی در کلاس انجام گرفت.

زمان فعل و شناخت زمان فعل تدریس شد.کتاب فارسی نوشتاری درکلاس حل شد.

 به دخترانم انشا نویسی آموزش داده شد.شیوه صحیح نگارش و اصول انشانویسی در کلاس تدریس شد.

املا در کلاس به دخترانم گفته شد.

دخترانم به طور مرتب در کلاس تمرین املا را انجام می دهند.

درس پنجم با عنوان طوطی و بازرگان تدریس شد.درباره موضوع درس باهم صحبت کردیم .ابیات درس بررسی شد.پرسش و پاسخ در کلاس انجام گرفت.

طرح معرفی کتاب توسط دانش آموزان در کلاس اجرا شد.

کتاب نگارش در کلاس حل شد و بررسی گردید.

کتاب توسعه سواد خواندن در کلاس خوانده می شود.

تکالیف هفته به طور مرتب پاسخ داده می شود.آزمون ها در کلاس بررسی می گردد.

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/09/06
   ماه آذر

درس ششم(آرش کمانگیر)تدریس شد. روان خوانی خطابی و مستقل خوانی در کلاس انجام گرفت.

کتاب فارسی نوشتاری درکلاس حل شد.

کتاب توسعه سواد خواندن در کلاس خوانده شد و آزمون توسعه سواد خواندن برگزار گردید.

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/09/06
   ماه مهر

با سلام و تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید.

شعر ستایش تدریس شد. هم خوانی و مستقل خوانی از شعر انجام شد.تک تک ابیات بررسی شد و قافیه و ردیف تدریس گردید و قافیه های آن مشخص شد.

درس اول با عنوان آفریدگار زیبایی تدریس شد.درباره موضوع درس بحث و گفت و گو شد.به سوالات درس پاسخ دادیم و تمرین املا از واژه ها و جمله های درس انجام گردید.

منادا و حرف ندا تدریس شد.املا درس اول به دخترانم گفته شد.

کتاب داستان جهت توسعه سواد خواندن برای دخترانم در کلاس خوانده شد.

کتاب نوشتاری در کلاس بعد از شرح سوالات انجام گردید.

درس دوم با عنوان کوچ پرستوها تدریس شد.دخترانم درباره پرستوها صحبت کردند و اطلاعات جدیدی به دست آوردند.

پرسش و پاسخ انجام شد.

مبحث اسم  برای دخترانم تدریس شد و کار و تمرین شد.پسوند «گاه » تدریس شد.

املا به دخترانم گفته شد.

درس سوم با عنوان راز نشانه ها تدریس شد.تمرین املا انجام شد.به سوالات درس پاسخ دادیم.کتاب فارسی نگارش حل شد.

آزمون ماهانه فارسی نگارش در کلاس برگزار شد.

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/07/29