امروز : 25 شهريور 1400
 
   منظور از جمع بندی چیست؟

دوستان عزیز ششم دبستان!

 اصلاً می‌دانید جمع‌بندی یعنی چه؟ 

جمع‌بندی یعنی طبقه‌بندی مطالبی که تا به حال خواندیم؛ یعنی درس‌هایی را که تا به حال خوب یاد گرفته‌ایم مرور کنیم و درس‌هایی را که در آن‌ها اشکال داریم دوباره با دقت مطالعه کنیم.

برای این کار باید برنامه‌ریزی شخصی داشته باشید و برای اجرای برنامه زمان بگذارید. 

برگه‌ی کاغذی بیاورید و روی آن اسم همه‌ی درس‌های‌تان را بنویسید. جلوی هر درس مباحثی را که بلد هستید در قسمت مرور و مباحثی که نیاز به "رفع اشکال و مطالعه‌ی بیش‌تر" دارید در قسمت "مطالعه‌ی بیش‌تر" بنویسید.

از امروز مرور مباحثی را که در آن قوی‌تر هستید شروع کنید و در کنار آن به مطالعه‌ی بیش‌تر برای سایر مباحث بپردازید.

   ارسال شده توسط    در مورخ   1393/02/14
   خوش آمدید

 

 برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ كس مناسب تر از خودتان نیست.

پائولو كوئیلو 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1392/12/21
   آگاهي از روش‌هاي صحيح درس خواندن

 

برخي از والدين به‌طور مداوم به فرزندان خود مي‌گويند: «درس بخوانيد، مطالعهکنيد.» ولي هرگز نمي‌گويند: «چگونه مطالعه کنيد و روش‌هاي صحيح مطالعه چيست؟»

 

بنابراين آگاهي از شيوه‌هاي صحيح مطالعه و يادگيري، مثل تند خواني،عبارت‌خواني، خواندن اجمالي، خواندن تجسّمي و … به خواننده کمک مي‌کند تاتمرکز حواسّ خود را هنگام مطالعه حفظ نمايد.

 

تند خواني

تندخواني باعث توجّه و تمرکز بيش‌تر و فهميدن مطالب و در نتيجه باعث يادگيريبهتر مي‌شود . فکر و ذهن ما قادر است هزاران کلمه را در دقيقه از خود عبوردهد، ولي اگر سرعت مطالعه‌ي ما پائين باشد، ذهن وقت اضافي مي‌آورد و ناچار بهاين شاخه و آن شاخه مي‌پرد و در نتيجه، حواس‌پرتي ايجاد مي‌شود. امّا مطالعه‌يسريع و يا تند خواني، فرصت جولان دادن به ذهن نمي‌دهد و سبب برقراري تمرکز حواس،هنگام مطالعه مي‌شود.

 

عبارت‌خواني

عبارت‌خواني يعني خواندن عبارات و جملات به جاي خواندن کلمات. عبارت‌خواني بهنوع ديگري به تمرکز حواس کمک مي‌کند؛ از اين طريق خواننده بايد با سرعتي کهنزديک به سرعت انديشيدن اوست، بخواند. اگر سرعت آن‌قدر کم باشد که ذهن ازحالت فعّال بودن باز بماند، احساس دلزدگي ايجاد مي‌شود و چيزهاي ديگري ذهنفرد را مشغول مي‌کند و از روند مطالعه خارج مي‌شود . بنابراين اگر سرعتخواندن با سرعت انديشيدن هماهنگ باشد، باعث افزايش تمرکز حواس مي‌شود.

 

خواندن اجمالي

روش خواندن اجمالي، مبتني است بر يک نمونه‌گيري سريع از نکات اساسي و صرف‌نظرکردن از جزئيات؛ در اين روش خواننده مطالب را سازمان‌بندي مي‌کند، آن‌گاههدف از مطالعه‌ي خود را مشخّص نموده و مقدار زمان مطالعه و ميزان دشواري کتابرا تخمين مي‌زند و سپس از طريق سؤال کردن، کنجکاوي، علاقه، دقّت و تمرکزحواسّ فرد، افزايش مي‌يابد.

 

خواندن تجسسي

منظوراز روش تجسسي، طرح انواع سئوالات جزئي و کلّي و مطالعه‌ي عميق و اثر بخش درجهت دست يافتن به پاسخ اين سؤالات است. کسي که به دنبال چيزي مي‌گردد، بهاحتمال بيش‌تري آن چيز را پيدا مي‌کند؛ بنابراين اهدف خواندن تجسسي، افزايش دامنه‌يتمرکز و درک عميق‌تر معاني است. به‌همين دليل خواندن تجسسي تمرکز حواس وعلاقه‌ي فرد را افزايش مي‌دهد و به او کمک مي‌کند تا مطالب دشوار را تجزيه وتحليل نموده و آن‌ها را بهتر بفهمد. فهميدن مطالب، موجب تحکيم آن‌ها در حافظهمي‌شود. پس خواندن تجسسي، براي غلبه بر تنبلي، حالت کسلي و پرتي‌ حواس، ازطريق تحريک حسّ کنجکاوي و شرکت فعّالّانه در مطالعه به‌کار مي‌رود.

 

 شیدرنگ کبیری

   ارسال شده توسط    در مورخ   1392/12/21